FAQ

FAQ

  • Trang KYNANG4U.COM là gì?

Kynang4u.com là trang chia sẻ thông tin để phát triển bản thân cho các bạn trẻ, tạo động lực sống và mục tiêu sống hữu ích.

Kynang4u sử dụng các nguồn kiến thức xác thực, tin cậy trên thế giới.

  • Làm thế nào để đăng nhập vào KYNANG4U?

Rất đơn giản, bạn chỉ cần click chuột vào biểu tượng mạng xã hội mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập như facebook, google,…

  • Làm thế nào để đăng bài viết?

Bạn chỉ cần click vào dấu + ở góc trên giữa màn hình sau khi đăng nhập. Chọn bài viết và bắt đầu viết bài chia sẻ kiến thức của mình