Nghề nào hot lương cao nhất hiện nay

TỔNG HỢP MỨC LƯƠNG CÁC NGÀNH NGHỀ 2018 tải tại đây

Bản nghiên cứu thực hiện bởi tổ chức First Alliances

Nghề có mức lương cao nhất 200 - 350 triệu/ tháng
Quản lý ngành hàng tiêu dùng
Quản lý lĩnh vực nhà hàng khách sạn
Quản lý lĩnh vực bất động sản